Hej!

Den här veckan har eleverna kommit igång ordentligt i alla ämnen. 

Vi kan nämna att den 11 februari ska vi åka med sexorna på friluftsdag, då vi åker in till Himmelstalund och åker skridskor en heldag. Vi får med oss lunch från skolan och eleverna får ta med sig en liten fika och dryck. Vi kommer att åka kommunal buss, så någon av klasserna kan behöva börja lite tidigare denna dag, men får då sluta lite tidigare.

Har man inte skridskor finns det en del att låna. Det är jättebra att själv ta med skridskor om ni har egna eller kan låna av någon. Mer information kommer i veckobrev och med en lapp hem. 

LÖSS!!

Vi har löss i våra klasser nu. Det vore JÄTTEBRA om ni kollar era barns hår och luskammar varje dag en tid framöver. Gör alla detta samtidigt från och med nu minskar vi risken för spridning. 

Kommande:

Nationella prov i svenska 3/2 och 5/2

Friluftsdag 11/2

Februarilov vecka 8

LÄXOR:

Matte: 6A, 6B och 6C till torsdagar, 6D till fredagar. Papper utdelat.

Multiplikationstabellerna 2, 3, 4 och 5 Öva själv med hjälp av pappret och be någon förhöra dig muntligt. Gå gärna in på elevspel eller multiplikationstabellen och öva. 

Engelska: glosor i engelska. Välj 15 ord att kunna stava. Gör alla om du vill. Papper utdelat.

Franska: glosor till onsdagar.

Spanska: Magnus grupp, glosor och förhör onsdagar.

Tyska: Glosor och förhör varje onsdag.

I våra ämnen:

Matte: Vi inväntar att vår nya mattebok 6B ska anlända rykande färsk från förlaget. Vi övar nationella prov och jobbar med kombinatorik och sannolikhet. Från och med nu kommer vi att ha läxor där vi repeterar matte: multiplikationstabeller, enhetsomvandling, algoritmer i de fyra räknesätten (uppställningar) och matteord med mera.

Svenska: Vi har jobbat klart med Äventyrsresan. Detta är en övning i skrivande inför nationella prov. Vi tränar läsförståelse. 6A och 6B har börjat läsa Fröken Europa som högläsningsbok. Eleverna tycker verkligen om boken och den passar bra nu när vi har Europakunskap i SO:n.

SO: 6A och 6B börjar bli klara med våra Europaböcker. Så fina de blir! Alla elever har gjort ett jättejobb och ska vara så nöjda med resultatet. Så snart de är rättade får de tas hem. I 6C och 6D har vi börjat med historia och frihetstiden. Vi har sett film och diskuterat i helklass.

Engelska: Vi har gjort diagnosprov. Eleverna har fått glosor. Nästa vecka ska de kunna stava och skriva glosorna på engelska. Vi ska fortsätta med mer diagnosmaterial.

Franska: Vi har gjort glostest. Varje onsdag får eleverna nya glosor och göra glostest.