Hej där hemma!

Vi hoppas att julledigheten har varit avkopplande och att eleverna är laddade inför vårterminen. 

Den här veckan har vi lyssnat klart på radiokalendern och startat upp i de flesta ämnen.

Vi har fått en ny lärare till laget som börjar hos oss senare i januari. Carina Jönsson kommer att undervisa i matte och no i 6a och 6b.Carina var hos oss och vikarierade under höstterminen så eleverna känner till henne. Idrotten i 6a och 6b kommer Jennifer att ta över efter Julia från och med nu. Magnus har tagit över So:n i 6C och 6D.

Malin kommer att vara tjänstledig halva onsdag, torsdag och fredag och då kommer Carina vara här istället. Damir kommer att vara föräldraledig tisdagar och torsdagar. Helena fortsätter att vara föräldraledig på fredagar. Elevernas scheman har ändrats och de kommer att få ut nya så snart en del ändringar gjorts. Start och sluttider är de samma och även idrottslektionerna.

VIKTIG INFORMATION!

Det kommer avverkas en del skog i området markerat på satellitbilden. ( Se bifogad bild)

Det är stora maskiner som kommer röra sig i skogen och för att hjälpa förarna ber vi alla som rör sig i området att i den mån det går söka ögonkontakt med förarna om ni ska passera fordonen.

Skyltar är uppsatta (dock är vissa nedrivna) som informerar lite kring avverkningen och farorna med att gå för nära maskinerna osv.

Vi ber alla att prata med sina barn/ungdomar om detta, för att förhindra eventuella olyckor mm.

Kommande:

Nationella prov i svenska 3/2 och 5/2

Sportlov: Vecka 8

I våra ämnen:

Svenska: I svenskan tränar vi på att skriva berättelse inför nationella proven. Eleverna har fått en äventyrsresa någonstans i världen att skriva om. Vi började med denna innan jul och nästa vecka ska den vara klar. 6A har varit i biblioteket idag och 6B går på onsdag nästa vecka.6C och 6D går till biblioteket på måndag. Vi ber er vårdnadshavare hjälpa ditt barn att se till att ha ett bibliotekskort. Vi har skickat med lappar förra terminen och till vissa elever fler gången men som inte är tillbaka ifyllda.

So: I So:n jobbar 6A och 6B med Europaboken. 6C och 6D har börjat se på film och prata om Frihetstiden, som är nästa arbetsområde i So:n.

Idrott: Är eleven skadad eller sjuk ska eleven ha med sig en lapp hemifrån eller så ska mentor vara kontaktad. Viktigt att alltid ha med sig ombyte till idrotten för att kunna delta.

Franska: Vi började med repetitionsövningar. Eleverna fick ta hem glosor. Tills på nästa vecka ska de kunna glosorna (skriva de på svenska). Sen fortsätter vi med Gleerups.

Engelska: Vi har pratat om jullovet och fortsatt kolla på Hollie Hobbie. Nästa vecka ska vi börja jobba med nationella prov diagnos material – läsförståelse. 

Matte: Vi har jobbat vidare med enheter och enhetsomvandling i längd, vikt och volym. Vi repeterar viktiga prefix: deci – tiondel (dl/dm) centi – hundradel (cl/cm), milli – tusendel (ml/mm), hekto – hundra (hg), kilo – tusen (kg) Fråga/repetera gärna hemma vad de betyder. 

Vi önskar trevlig helg!

Lag 6